“Will the islam dominate the world?!”
Is dit een vraag of een statement? Is dit xenofobie of een feit?

Om dit te weten te komen moeten we een kijkje nemen in het verleden. Hierbij moeten we teruggaan naar de Islamitische kruistochten vanaf 632 na Christus:
http://answering-islam.org/Dutch/arlandson/kingdomofheaven.htm
En een quote uit het artikel van Egon Flaig:
“De koran: hoewel een van de meest verkochte boeken ter wereld, wordt dit machiavellistische boek van een door en door politieke theocratie, die zich 1400 jaar lang zo succesvol als religie heeft gecamoufleerd, ook nauwelijks gelezen. En dat, hoewel alle doelen van de islam er nauwkeurig omschreven staan, zoals:
– Wereldheerschappij
– Terreur en het vermoorden van “ongelovigen”
– Oorlog en rooftochten tegen de landen van de “ongelovigen” (er bestaat een hele soera, die “De Buit” heet. Er bestaat echter geen soera die bijvoorbeeld “Tolerantie” of “Vrede” heet!)
– De wezenlijke pijlers van de barbaarse sharia
– De eeuwige ondergeschiktheid van de vrouw aan de man (die van de islam een historisch unieke en de langst durende sekseapartheid in de wereldgeschiedenis heeft gemaakt)
– Inclusief het gebod om de “ongelovigen” over deze doelen te misleiden (taqiyya), wat de islam definitief als politiek veroveringssysteem ontmaskert en uit het verbond van serieus te nemen religies katapulteert.
De oprichter van de Moslimbroederschap Hassan al-Banna: “Dan willen wij dat de vlag van de islam weer boven deze landschappen wappert, die het geluk hadden een tijdlang onder de heerschappij van de islam te zijn en de roep te horen van de God prijzende muezzin. Toen doofde het licht van de islam en zij keerden tot het ongeloof terug. Andalusië, Sicilië, de Balkan, Zuid-Italië en de Griekse eilanden zijn allemaal islamitische kolonien die in de schoot van de islam moeten terugkeren. De Middellandse Zee en de Rode Zee moeten weer, net zoals vroeger, islamitische binnenzeeën worden.”

Toch is dit slechts een tipje van de sluier!
Hieronder een deel van een gerelateerd artikel van Franklin ter Horst met de titel “Het doel van de islam is wereldheerschappij” hetgeen het antwoord hierop zou kunnen vergemakkelijken:

“De overheden blijken zich totaal niet te realiseren wat een immens gevaar er achter de islam schuilt. Ze doen er alles aan de dreigingen van de islam te minimaliseren om zodoende hun multiculturele wensdroom niet te laten verstoren. Politieke kopstukken en de media bedekken de politieke islam met de mantel der liefde en dat, wanneer men daar mee door blijft gaan, dit catastrofale gevolgen zal hebben voor de westerse wereld.

Wanneer de overheden de confrontatie met de islam uit de weg blijven gaan, zal de islam ongetwijfeld het openbare leven gaan domineren. De islamieten geloven dat er een tijd zal komen, dat de gehele wereld een groot islamitisch rijk zal zijn. Men spreekt over een wereldwijd Kalifaat dat indien nodig, gewapenderhand dient te worden gesticht. islamitische geestelijken hebben al openlijk verkondigd dat invoeringen van de islamitische wetten in het Westen tot de mogelijkheden moeten gaan behoren. De moslimgemeenschap is verplicht de wereld aan Allah te onderwerpen en steeds meer jongeren gevoed door imams en andere moslimextremisten, blijken gevoelig om dit in de praktijk in te passen. Harmonie en rechtvaardigheid kunnen alleen worden bereikt, zo zegt men, wanneer iedereen op aarde moslim is. Overal waar niet-moslims door moslimbendes worden vermoord, doen ze een daad van vrede, waardoor de wereldvrede dichterbij komt, zo menen ze.

De islam groeit en slaat haar destructieve tentakels over de aarde uit. Het gaat niet alleen meer tegen Israël en de Verenigde Staten, maar tegen heel de westerse wereld in wiens landen zij vrijelijk mogen vertoeven en waarvan de oorspronkelijke bevolking door hen wordt vergeleken met varkens, ezels en honden.

Zij verstaan als geen ander de kunst de ruimhartigheid van het westen te misbruiken. Ze mogen hier in vrijheid leven, moskeeën bouwen, de koran bestuderen en hun haat tegen het Westen vrijelijk demonstreren. Maar velen zijn wars van alle nationale identiteiten en willen zich alleen met het gedachtegoed van de islam identificeren en kunnen er slecht tegen wanneer ze met de barbaarse praktijken van hun extremistische geloofsgenoten worden geconfronteerd.

Het westen heeft het “Paard van Troje” binnengehaald. De jihad is geen beeldspraak of een poëtische manier van zeggen, maar een goddelijk bevel en opdracht voor alle moslims die dat als hun heilige plicht beschouwen. Jihad betekent onderwerping met het zwaard! Overal is te zien dat het steeds een kleine groep moslimextremisten is, die de situatie naar zijn hand zet.

Volgens Henryk Broder, schrijver van het boek “Hurra, wir kapitulieren”  laat Europa zich willoos naar de islamitische slachtbank voeren. Hij zegt dat Europa niet meer in staat zal zijn het naderende onheil af te wenden en dat een vijandelijke overname niet meer te voorkomen is. In zijn boek laat Broder zien hoeveel vrijheid Europa al heeft opgegeven in de ijdele hoop een vijandige overname te voorkomen. Hij noemt Europa een vrouw in de vijfde maand van haar zwangerschap die nadenkt over het gebruik van voorbehoedsmiddelen.

Diverse onderzoekers zeggen dat de dialoog met moslims geen enkele zin heeft, zelfs niet met “gematigde” moslims, omdat de islam niets gemeenschappelijks kent met de joods/christelijke wortels in het vrije Westen. Men verwacht dat de islam zich als een brand over de wereld zal uitbreiden als zij eenmaal voldoende macht in handen heeft gekregen. De afkeer van de islam van het vrije Westen, de haat tegen Joden en christenen, de voortdurende indoctrinatie in moskeeën, creëren nieuwe terroristen onder jonge islamieten. Niet-christenen moeten niet denken dat ze de dans zullen ontspringen want voor moslims is iedereen in het Westen een potentieel doelwit.

De politieke islam is een vijandige “staat” binnen Europa. De islam kan alleen bestaan in een cultuur van geestelijke overheersing en terreur. Wat ooit begon als een onschuldige immigratie van gastarbeiders is uitgegroeid tot actie, om de decadente westerse wereld te veranderen en de geschiedenis te verdraaien. De geschiedenis van de politieke islam belooft weinig goeds voor de toekomst.
Het doel is wereldheerschappij, die met alle middelen moet worden bereikt en waaraan iedere moslim dient mee te werken.

Allah gebiedt het doden van mensen. In 164 verzen (bijvoorbeeld soera 8:65) leert hij dat de wereld moet worden veroverd (jihad) totdat er niemand meer is die niet in Allah gelooft. Soera 9:5 heet het Vers van het Zwaard en gebiedt: “Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen (dus Allahgelovige worden), laat hun weg dan vrij.”

Daniel Greenfield:
“Islam begon door het geven aan Mohammed en zijn volgelingen het recht om te plunderen en iedereen in slavernij te brengen die hen weigerde te gehoorzamen en wat uiteindelijk ertoe leidde dat haar cultus werd omgedraaid in een fanatieke wereldwijde beweging die, met wat ze het Midden-Oosten hadden aangedaan, wil uitbreiden over de hele wereld. De geschiedenis laat zien, dat er geen zekerder manier bestaat om de culturele en religieuze diversiteit te vernietigen, dan door de islam aan deze mix toe te voegen. Het idee dat de islam een ingrediënt kan zijn voor de multiculturele samenleving is net zo dwaas als het idee dat een tank gevuld met piranha’s toevoegen aan een aquarium, zal resulteren in een grotere verscheidenheid van soorten. Omdat de islam niet deelneemt in de ecologie van de a-multiculturele maatschappij, is het een roofdier dat andere culturen en overtuigingen consumeert en vernietigd en in haar kielzog enkel lijken en verschrikte slachtoffers achterlaat.”

In de loop van de laatste 50 jaar:
Is de wereldbevolking
van Christenen met 47% gestegen
van Boeddhisten met 63% gestegen
van Moslims met 235% gestegen

Bovenstaande is slechts een hele kleine selectie uit duizenden artikelen/boeken van Islam-critici en onderzoekers met inhoudelijk dezelfde resultaten.

De conclusie is dus aan u om te bepalen of Islamisering xenofobie is of een feit!

Wil de Islam het westen dus ook ons domineren

 • Ja, ik ben bang van wel. (100%, 4 Stemmen)
 • Nou dat zal wel meevallen (0%, 0 Stemmen)

Total Voters: 4

Loading ... Loading ...

17 thoughts on “Zal de Islam de wereld overheersen

 1. Niet alleen stoppen met de import moslims maar ook drastisch verminderen!

  Moslim gemeenschappen (colonnes) zijn ons gaan ringeloren om verregaande monopolie van hun Islam te kunnen bestendigen. Het islamitische deel van onze bevolking neemt razend snel toe. Nu al heeft de 79% van alle baby’s islamitische ouders. En nu, om meerderheid te krijgen, islamitische kinderhuwelijken zijn aan de orde van de dag, meisjes worden gedwongen een hoofddoek te dragen als uniform…Marokkaanse en Turkse moslims mogen hun kinderen geen westerse namen geven. Zo wordt de islamitische identiteit benadrukt. Zij worden voor altijd gedwongen nieuwgeborenen een Turks of Marokkaans islamitische naam te geven, liever de namen van de krijgsheren die bekend zijn als, veroveraar, meest brutale strijder tegen de christenen en Joden, ultieme killers enz… Ze willen op deze wijze de Islamitische identiteit versterken. Dit is een een schande voor Nederland, een brede vorm van discriminatie, van marginalisatie van grootsteden tot het verbieden van bv. aan het westen gepaste naamgeving.

  MOSLIMS EN OVER 15 JAAR NEDERLAND!

  Infrastructuur (kolonie) wordt continue versterkt door de externe mogendheden. De verwachting is dat over een jaar of vijftien meerderheid van de bevolking bestaat uit moslims. islamitische meerderheid, met alle gevolgen van dien. De grote gevolgen en Jihad van binnenuit.
  Nederlanders lopen de kans tweederangs burgers te worden die uit twee dingen kunnen kiezen: vervolging of onderwerping!!
  In Amsterdam, Den Haag, utrecht en Rotterdam zijn de meeste moskeeën in handen van radicale krachten die in de wijken ook eigen strijders hebben opgebouwd.

  Deze tiranniseren de inwoners, onderdrukken vrouwen en bepalen wat ze wel en niet mogen doen. Vanuit alle delen van Nederland worden met regelmaat goed getrainde moslims naar de wijken verstuurd,die meer macht willen en baas willen worden. Moskeeën en salafisten worden gefinancierd met wahabitisch geld. Woordvoerder van de Marokkaanse moskeeën in Nederland praat over de belangrijke omwentelingen binnen 10 jaar…

  D66, GL, CDA, SP en PVDA zijn val voor Nederland.

  Partijen die durven de ’morele agenda’ van de islam, vrouwonderdrukking, eerwraak, onverdraagzaamheid jegens christenen, andersdenkenden tegenover Nederlanders te zetten. Landverraders werken samen met de moskeen en hun jihadisten. Volgens woordvoerder van deze koppelorgaan: “over tien jaar kun je gewoon Mohammed zeggen tegen een jongen wiens naam je niet kent; je kunt er voor 90% zeker van zijn dat dit inderdaad zijn naam is.”

  Door de toestroom en explosief groei van Moslims werd deze manier van denken uitgedaagd. islamieten willen nu hoe dan ook de meerderheid…
  De massa-immigratie van moslims wordt haast een prestigeproject van de zich weldenkend beschouwende elite. Dat dit ten koste van de belangen van vele gewone Nederlanders gaat interesseert hen niet.

  PVDA en D66 beweren nog steeds dat de moslim organisaties geen gevaar zijn; dan is er niets aan de hand met de islamitische Amsterdam, Rotterdam bijvoorbeeld… En als er niets aan de hand is met de islam is de volgende conclusie dat er hele Amsterdam kan compleet aan de Moslims overgelaten worden…
  En de islamisten wrijven zich in de handen. Zij krijgen alle ruimte, honderden miljoenen Euro’s per jaar om hun greep op de moslimse kudde ongestoord te vergroten en hun invloed op de samenleving uit te breiden.

  De koran staat weeldegelijk altijd geweld tegen andersdenkenden toe. Veel gruwelijkheden die in de koran beschreven staan, zijn inderdaad in alle tijden en in alle landen geoorloofd. Namelijk dat een oorlog die voor een echte moslim is en het altijd oorlog, Jihad, totdat de hele wereld is onderworpen aan de islam. Deze Jihad geld ook voor Nederland…

  Het is gewoon een schande dat de regering aan de zogenaamde islamitische omroepen, islamscholen en moskeen belasting geld van de nederlandse burger uit geeft. Geld uit geven aan buitenlandse omroepen, vijandelijke instellingen in nederland is een schande.

  Moslims moeten beter voorgelicht worden, niet zo maar met de barbaarse onzin.

  Dankzij belasting geld gehersenspoelde islamitische jongeren vormen een diffuus netwerk van internationaal georiënteerde radicale moslims en blijken vaak bereid enige vorm van ondersteuning te verlenen aan islamitische activiteiten.
  Veel moslimjongeren uit deze kolonies, nemen deel aan nieuwe strijdtonelen…

  Nu zijn er tienduizenden moslims een paramilitaire training gevolgd. Na deze training verspreidden zij zich over diverse landen en vestigen zij nog steeds zich ook in Nederland.
  Deze nieuwe generatie islamitische strijders werden eveneens onderdeel van het diffuse internationale netwerk. Hun inspanningen zijn er sterk op gericht de moslims in het Westen zich van westerse waarden en normen te doen afwenden. Daarbij prediken zij een extreme afzijdigheid van de westerse samenleving, propageren vaak onverdraagzaamheid ten aanzien van andere groepen en de omringende samenleving en zetten aan tot het (heimelijk) uitbouwen van parallelle samenlevingsstructuren en eigenrichting.

  De islam wordt steeds meer door moslims gebruikt als manier om hun eigenheid ten opzichte van het westen te benadrukken. Het is een vorm van verzet tegen de invloeden van het westen, ongeacht of deze invloeden werkelijk zijn of alleen bestaan in de verbeelding .

  In het algemeen is de islam een systeem van plunderen en parasiteren (het dhimmi-systeem) dat zichzelf heeft overleefd, maar bepaald niet is afgestorven. Dat het parasiteert, wordt over het hoofd gezien. Kijk naar de moslims die in Europa alleen voor de uitkeringen blijven. Ze zijn tegen het westerse cultuur, maar gaan ze niet terug en willen ze voor de uitkeringen vechten.

  Je zou over 10 jaar bijvoorbeeld hier in Nederland nog ergere gruwelijkheden verwachten, namelijk in Nederland zijn de tegenstellingen nog groter dan de conflicten tussen de Shiten en Sunniten in het midden oosten!!
  Dit staat in de koran. Vanwege dit zien we dat bij de islamisering die nu bijvoorbeeld in conflict gebieden aan de gang is dat niet gelovigen en Christenen zonder pardon op grote schaal vermoord worden, het is geoorloofd volgens de koran. En in veel islamitische staten worden niet gelovigen ook vermoord, ook gebaseerd op de koran.

  Het hart van de meeste islamieten in Nederland ligt bij de Ummah, of wel de islamitische internationale gemeenschap net als bij Irakse ISIS.

  Dat is een slechte zaak in deze tijden van escalatie van het conflict tussen het Westen en de moslimlanden. Een deel van de hier aanwezigen islamieten is bereid de wapens op te nemen of aanslagen te plegen, rest blijft achter de machthebbers van herkomstlanden, dus grotendeels Moslims landen. Als ze dit daadwerkelijke doen zitten we met een vijfde colonne achter onze linies.

  Het lijkt me geen slechte zaak wanneer de meerderheid die hier geen werk heeft terug gaat naar het eigen land en daar blijft.

  Het is gigantisch uit de hand gelopen door toedoen van ons kabinet! Stop het kabinet en verdere uitbreiding van de Islamitische mach opbouw in Nederland.
  Nog even, dan moet de sjaria ingevoerd worden, omdat met onze westerse wetgeving zijn die gewoontes niet te beheersen. moslims in meerderheid betekent dat het eigen ISIS in nederland van binnenuit de macht gaat eisen. Dat zulllen straks de woorden zijn van de imams in nederland, net zoals nu ook in Irak naar boven komt drijven.
  Het is het overduidelijk dat islamitische landen hier in Nederland willen overheersen.
  Men heeft deze Turkse en Arabische infrastructuur met de Nederlandse geld opgebouwd en doelstelling was dat de nieuwe generaties zich nog sterker kunnen verzetten tegen de Nederlandse volk. Aparte scholen, apart zwemmen, als ambtenaar hoofddoekjes dragen en meer van die ongein. Zo’n onschuldige kind bevind zich meteen in een Turks- Arabisch sprekende gebied, wijk of straat en bestookt dagelijks met de vijandelijke propaganda.
  Het optreden van Marokko en Turkije laat zien dat Nederland door de islamitische landen als een soort kolonie wordt beschouwd, waarvan de voortschrijdende verovering niet alleen religieuze, maar ook politieke prioriteit heeft.

  Zolang, in Nederland, een infrastructuur van Turken en Marokkanen actief is, zou er altijd sprake kunnen zijn van een toekomstige jihadistische aanval van binnenuit.

  Laat het authentiek Nederlands blijven en blijf alert en actief om het te weren. Doe je het niet, dan zet Nederland in de uitverkoop en krijgen de Marokkanen en Turken teveel vrij spel in ons landje en denken zij alles te kunnen domineren en volgens hun koran regeltjes de boel hier huishouden.
  Met Vriendelijke Groeten

  Victor Leman
  Florac Bosch

 2. Bovengenoemde harde feiten zijn slechts het topje van de ijsberg! De video’s met de meest afschuwelijke beelden heb ik hier niet eens vermeld (omdat je dit zelfs bij de meest medogenloze dieren/primaten niet eens ziet!)

 3. wat een grap komen ze met haatsides zoal;s ans islam zet dan iets neer wat van islam geleerden komt ,niet deze onzin ,en als je een korantekst neerzet zet dan ook de tafsseer erbij tafseer al jalalayn and if they incline to peace,then incline to it,and conclude a pact whit them ,het vers totdat de religie alleen voor allah is word mekka mee bedoeld ,en moet in zijn context gelezen worden,ze zijn op bepaalde gebeurtenissen in het leven van de profeet vzmh neergedaald ,de polythisten hebben de moslims toen veel leed gebracht en d8 vooral aan geld zoals rente verdubbelen en andere vreselijke zaken,zij waren degene die als eerste de moslims wilde afslachten alleen al voor er is maar een god ahad ahad ,als allah wilde dat alle ongelovigen van de wererld af moesten,dan had hij dat in een x kunnen doen en de werel;d zo kunnen schapen dan was er ook geen paradijs of hel , soera al kaffiroen jij belijd niet wat ik belijd en ik zal niet belijden wat jij belijd,het is trouwens ook toegestaan met christelijke of joodse te trouwen ,en met de zelfde rechten als moslimvrouwen,zou dan raar zijn om ze te vermoorden ,of anders te behandelen,en zo is er nog meer onbegrip ,koran a nahl en daarin is zeker een teken voor een volk dat nadenkt ,sahhih bukharie who isnt mercifull to people ,never gets merci back

 4. Kaoutar, Het enige verschil tussen ons is dat ik (en velen met mij) een gezond waarnemings-, denk- en realiteitsvermogen bezitten!
  Discussiëren met mensen die, wegens indoctrinatie vanaf de geboorte, deze eigenschappen niet bezitten, is derhalve tijdverspilling, oftewel “dweilen met de kraan open!”

 5. Ik lees alles inderdaad. De islam is GEEN organisatie. Alleen als je een islamfobie hebt zul je dit zo zien.
  Wie zou er in godsnaam volgens jou de organisatie zijn? Wie is de baas? Wie is deze genie die pas ontdekte natuurfenomenen al heel lang geleden in details heeft uitgelegd. die ons regels geeft om te leven, regels die alleen maar goed zijn voor de mensheid, net als een wetboek die ook een functie heeft. We leven in een bedorven wereld door mensen die geen grenzen kennen en ook niet willen, alles kan en alles mag. Bah! En de link die je me hebt gemaild, is helaas alleen maar lachwekkend, wat een angst? Waarom die angst? Bestudeer de islam, bestudeer hem met open ogen en niet met een tunnelvisie, en dat zal iedereen met een volgens jou normaal perceptiievermogen iets heel nieuws lezen en zich afvragen waarom men alles maar klakkeloos aanneemt.

 6. Ik lees alles inderdaad. De islam is GEEN organisatie. Alleen als je een islamfobie hebt zul je dit zo zien.
  Wie zou er in godsnaam volgens jou de organisatie zijn? Wie is de baas? Wie is deze genie die pas ontdekte natuurfenomenen al heel lang geleden in details heeft uitgelegd. die ons regels geeft om te leven, regels die alleen maar goed zijn voor de mensheid, net als een wetboek die ook een functie heeft. We leven in een bedorven wereld door mensen die geen grenzen kennen en ook niet willen, alles kan en alles mag. Bah! En de link die je me hebt gemaild, is helaas alleen maar lachwekkend, wat een angst? Waarom die angst? Bestudeer de islam, bestudeer hem met open ogen en niet met een tunnelvisie, en dat zal iedereen met een volgens jou normaal perceptiievermogen iets heel nieuws lezen en zich afvragen waarom men alles maar klakkeloos aanneemt.

 7. Slechte research gedaan blijkbaar. Zielig. Ik zou zeggen: http://www.sincerehearts.nl Lees en je zal zien dat alles wat hier geschreven staat achterhaald is en niet klopt. Wees vooral boos op jezelf dus, een hele site betalen met TOTAAL niet klopende informatie. Arme jij. De reden dat de islam zo toeneemt?? Het antwoord is, al die mensen die zich bekeren hebben de info gelezen die je op bovenstaande site kan lezen. Veel succes.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.